Jak działa PLEK®?

PLEK® to niemiecka, ultranowoczesna, w pełni skomputeryzowana maszyna skanująca gitarę, perfekcyjnie szlifująca progi, obrabiająca siodełka oraz rekomendująca właściwy radius podstrunnicy z dokładnością do 0,01 mm. Jej precyzji nie jest w stanie dorównać jakakolwiek diagnoza lub szlif manualny w tym także tzw. mikroszlif, który de facto również wykonywany jest manualnie.

01. Tomografia

Pierwszym krokiem jest komputerowa tomografia. W specjalnej komorze konkretny egzemplarz jest diagnozowany i opomiarowany z precyzją niedostępną dla gołego oka. Skan tomograficzny pozwala ocenić akcję każdej ze strun, stan progów, w tym także, czy kiedykolwiek była w nich jakaś ingerencja mechaniczna. Umożliwia zweryfikowanie czy radius podstrunnicy jest poprawny i czy ingerowano w jego zmianę. Skaner bada także siodełko i komputerowo mierzy czy jest ono prawidłowo osadzone i czy rowki pod struny na siodełku są nacięte pod odpowiednim kątem i wysokością oraz czy są dopasowane do rozmiaru używanych strun.

02. Uzyskiwanie danych

Po skanowaniu gryfu, siodełka  i podstrunnicy otrzymujemy twarde dane mówiące o tym co i w jaki sposób trzeba skorygować. Urządzenie przygotowuje niezbędne wykresy w formie dostępnej na ekranie komputera oraz w formie wydruku. Co istotne lutnik otrzymuje indywidualny skan w formacie 3D dla każdej ze strun i na każdym z progów. Może też na jego podstawie wytłumaczyć klientowi co dolega jego gitarze.

Niebieska linia na wydrukowanej przez PLEK® diagnozie przedstawia idealny, pożądany radius podstrunnicy oraz daje wskazówki dotyczące regulacji pręta gitary. Może np. wskazywać na to, że gryf należy nieco wyprostować, czyli, że konieczne jest dokręcenie pręta gitary. Czarna linia z wybrzuszeniami reprezentuje progi (obraz jest powiększony i przerysowany, aby ułatwić diagnozę). Zielona linia przedstawia rekomendowane odwzorowanie progów dla uzyskania optymalnej akcji strun. Kierując się tą linią lutnik otrzymuje informacje czy w konkretnej gitarze podstrunnica wymaga korekt i gdzie. Może też wskazać klientowi, w których miejscach progi wystają sporo ponad poziom rekomendowany przez komputer, czyli w których miejscach struna brzęczy.

03. Prace lutnicze

PLEK® nie poprzestaje na diagnozie, ale samodzielnie wykonuje prace lutnicze m.in. odbudowuje progi usuwając jedynie to, co niezbędne z dokładnością 0,01 mm i zachowując pierwotny kształt progu. Odbudowuje pierwotną koronę progu i zachowuje radius zgodny z radiusem podstrunnicy, co jest nie do uzyskania przy manualnej obróbce przy pomocy pilnika. Przed przystąpieniem do pracy przygotowuje wykres prezentujący zaprogramowany zakres prac. W najbardziej nowoczesnych serwisach lutniczych diagnoza na PLEK® stanowi podstawę do wykonania jakichkolwiek ingerencji w gitarę, co pozwala uniknąć niepotrzebnego szlifu, zbędnych korekt radiusa podstrunnicy oraz ingerencji w siodełko.

04. Rezultat

Taka procedura nie tylko oszczędza zbędnych wydatków, ale przede wszystkim pozwala wydłużyć żywotność najbardziej wartościowych instrumentów o kilka lat. Pamiętajmy bowiem,  że każda ingerencja w progi w postaci szlifu nieuchronnie zbliża nas do momentu, gdy niezbędna będzie ich wymiana. To z kolei obniża wartość zwłaszcza najbardziej wartościowych instrumentów kolekcjonerskich.

“Nie zainwestowaliśmy w PLEK-a dlatego, żeby zarabiać, ale po to, żeby nasze gitary brzmiały perfekcyjnie.”

C. F. Martin & Company